KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Podpora obcí a regionů v rámci národních programů MMR

14/10/08

podpory za pomoci MMR a EU

Rozhodující pomoc regionům v rámci regionální politiky je v letošním roce realizována především prostřednictvím programů Evropské unie. Kromě této podpory Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ještě národní regionální programy, které zahrnují specifické potřeby České republiky a nejsou v rámci programů EU podporovány.

 

„V letošním roce jsou v oblasti regionální politiky realizovány dva národní programy, na které bylo vyčleněno celkem 237 mil. Kč. Jedná se o program Podpora bývalých vojenských areálů k obecnímu využití, kde činí celková podpora akcí 132 mil. Kč a program Podpora obnovy venkova, ve kterém dosáhne podpora akcí 105 mil. Kč. V obou programech bylo podpořeno celkem 514 akcí obcí a svazků obcí. Podpořené akce se již realizují a se státní podporou by mělo být dokončeno v regionech dílo v celkové hodnotě 196 mil. Kč," oznámil ministr Jiří Čunek.

Kromě těchto programů ministerstvo vyhlásilo i v letošním roce program Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Ten je výrazem podpory státu obcím a krajům, které utrpěly škody na svém majetku v důsledku živelních pohrom. Prostředky jsou určeny na následnou pomoc obnovy a rekonstrukce postižených nemovitostí. Příjem žádostí do tohoto programu je otevřen, aby pomoc byla v těchto případech co nejrychlejší. Do konce září bylo v rámci tohoto programu podpořeno celkem 213 projektů ve výši 370 mil. Kč.

Vzhledem k průběžnému příjmu žádostí eviduje ministerstvo dalších 90 žádostí, které jsou připravovány k realizaci rozhodnutí o poskytnutí podpory. Celkové výše požadované podpory u těchto evidovaných žádostí činí 103 mil Kč.

 

Další informace je možno nalézt na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Přehled dotací za roky 2006 až 2008.xls (19,50 KB)

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmrcz
Web: http://www.mmr.cz/

 

Zdroj: MMR

 

Zařazeno v Ekonomika a politika