KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace z ÚZEI 12.11.2008

13/11/08
Ing. Klára Hermanová

Informace z ÚZEI a odkazy na některé články týkající se venkovského prostoru.

 1/ Příklad dobré spolupráce mezi MAS – krátká informace z pracovní cesty

http://www.agroporadenstvi.cz/default.asp?ids=0&ch=492&typ=1&val=86060

 2/ Zpráva PROGRAMY ROZVOJE VENKOVA
Zpráva č. 3 Zdroj: SZIF
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt232|mo7480

  3/ Možnosti financování projektů z OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PŘÍPRAVA PROJEKTU – odborný seminář

 http://www.agroporadenstvi.cz/default.asp?enc=g307j3-6L848-4p93637&typ=1&val=85882

Všechny fáze projektové přípravy Vašeho záměru, až po zpracování žádosti o spolufinancování projektu včetně všech povinných příloh.

4/ Schválené Žádosti o dotaci z PRV – opatření I.3.4.  http://www.agroporadenstvi.cz/default.asp?enc=g306j6-8L490-3p03775&typ=1&val=85691

5/ Materiály ze seminářů, které pořádala Agrární komora pod názvem „Jak začít podnikat v cestovním ruchu, jak podnikání v cestovním ruchu rozvíjet“ naleznou zájemci o tuto problematiku na  –    http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt75|mo7119

6/ Dne 10.12.2008  proběhne v Praze akce s názvem „Praktické zkušenosti s čerpáním z evropských fondů“, který se uskuteční 10.12.2008 v Kongresovém centru IKEM v Praze a je pro účastníky zdarma.
Bližší informace naleznete na  www.msf.cz nebo můžete konkrétní dotaz  zaslat na e-mailovou adresu v.strnadova@msf.cz

7/ Dne 31.12.2008 končí uzávěrka nominací potravinářských produktů do soutěže „Česká biopotravina roku“. Pokud znáte ve svém okolí výrobce, jehož produkt by se z Vašeho hlediska měl této soutěže určitě zúčastnit, podívejte se na stránky www.biopotravinaroku.cz 

StartFragment  

Ing. Jana Bačkovská, ÚZEI Praha

 

 

 8/ Příklad  zajímavého informačního portálu  pro „venkovany“:  www.smart-web.cz/smarv/file.php?nid=6061&oid=1126051

 

9/ Proběhla mezinárodní konference k problematice zemědělství a rozvoji venkovu. Bližší informace naleznete na  www.cefres.cz/cz/pdf/zemed.pdf , popřípadě je možno požádat o bližší informace o jednotlivých příspěvcích paní  Prof. Marie-Claude Maurel  ( maurel@cefres.cz), která je ředitelkou  pořádající společnosti.