KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Metodika pro výkrm kanečků v podmínkách ekologického zemědělství.

12/11/08

Metodika byla vytvořena z podpůrného programu 9.F.g. (Metodická činnost k podpoře zemědělského poradenského systému)  MZe.

Metodika

Ekonomika produkce vepřového masa a welfare v chovech hospodářských

zvířat jsou v současné době dvě stěžejní problematiky diskutované mezi chovatelskou

veřejností. Jedním z možných způsobů, jak snížit výrobní náklady

a zároveň zlepšit welfare je výkrm mladých kanečků.

Záměrem metodiky je, na základě výsledků realizovaných experimentů,

uplatnit v praxi pozitivní přínosy výkrmu mladých kanečků v porovnání

s kastráty, především z hlediska dosažení optimálních užitkových ukazatelů,

jatečné hodnoty a zvýšené ekonomické efektivnosti produkce. Uvedený

způsob výkrmu je možné realizovat jak v konvenčních chovech, tak i při

ekologickém systému hospodaření.

Metodika vychází z výsledků řešení projektu NAZV EP 7114 a z Výzkumného

záměru MZ

e  0002701403