KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Monitorovací výbor navrhl úpravu opatření a objemy finančních podpor Programu rozvoje venkova 

15/11/08

Monitorovací výbor EAFRD projednal podmínky a objemy peněz v rámci jednotlivých opatření PRV. Např. snížení dotací na výstavbu bioplynových stanic

Monitorovací výbor Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) projednal podmínky a objemy peněz v rámci jednotlivých opatření Programu rozvoje venkova a doporučil preferenční kriteria pro další kolo příjmu žádostí, které proběhne v únoru příštího roku. Po projednání výboru by se také měla snížit maximální dotace pro bioplynové stanice na třicet procent způsobilých výdajů.

 

Monitorovací výbor projednal dílčí finanční alokace, způsobilé výdaje a preferenční kritéria pro opatření

·        I.1.1 Modernizace zemědělských podniků

·        I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců

·        II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů

·        III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy a

·        III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

pro 6. kolo příjmu žádostí, které proběhne v termínu od 10. 2. do 2. 3. 2009 (resp. od 17. 2. do 2. 3. na opatření I.3.2).

 

Nově bude spuštěno podopatření I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství se zaměřením na podporu inovací v oblasti využití bioplynu pro účely vlastní zemědělské výroby.

Změnou je také zařazení výdajů na využití bioplynu jako paliva pro pohon motorových vozidel (čištění, plnící stanice) v rámci opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy a III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, což představuje další možnost diverzifikace zemědělské výroby. Změny vycházejí zejména z definování nových priorit Společné zemědělské politiky.

Dále by se měla snížit maximální míra dotace pro bioplynové stanice v obou zmíněných opatřeních na 30 % způsobilých výdajů, a to z důvodu sladění podmínek podpor poskytovaných na bioplynové stanice dalšími rezorty. Zástupci MZe prezentovali výsledky proběhlých kol příjmu žádosti pro projektová opatření PRV i aktuální stav proplácení nárokových opatření osy II. Členové Monitorovacího výboru byli dále seznámeni s aktuálním stavem čerpání opatření Technická pomoc, včetně propagačních a publikačních aktivit. Diskutovali také o konceptu Celostátní sítě pro venkov.

Způsobilé výdaje, preferenční kritéria i dílčí finanční alokace jednotlivých opatření byly Monitorovacím výborem schváleny jako doporučení. Po schválení ministrem zemědělství budou kompletní Pravidla pro opatření 6. kola zveřejněna na www.mze.cz.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí Mze

 

Zařazeno v Operační programy