KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Podepsání Smlouvy o partnerství a spolupráci s mezi Národní sítí místních akčních skupin a Spolkem pro obnovu venkova

13/11/08

Tento významný dokument podepsal za NS MAS jeho předseda pan František Winter a za druhou smluvní stranu jej svým podpisem potvrdil předseda SPOV pan Mgr. Eduard Kavala.

Text Smlouvy mezi NS MAS a SPOV

 

Listopadová  schůze  Spolku pro obnovu venkova proběhla ve výjimečném duchu
     Dne 4.11.2008  proběhla ve Valdštejnově pracovně v Senátu Parlamentu ČR v Praze jedna
 z pravidelných schůzí Spolku pro obnovu venkova (dále jen SPOV).  Začátek této akce však
byl oproti jiným setkáním atypický.
      Prvním bodem programu bylo podepsání Smlouvy o partnerství a spoluprácí s Národní
sítí místních akčních skupin
ČR. Tento významný dokument podepsal za SPOV jeho předseda
 Mgr. Eduard Kavala a za druhou smluvní stranu jej svým podpisem potvrdil předseda NS MAS
 pan František Winter. Výňatky z podepsané smlouvy a fotografie z průběhu akce jsou v
příloze tohoto článku. Pan Mgr. Kavala při této příležitosti informoval přítomné, že se
 v současné době také pracuje na textu smlouvy o spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR.
     I další bod této listopadové schůze nebyl zcela běžný. Pan Mgr. Kavala přivítal na
 zasedání SPOV paní Ing. Václavu Domšovou, která po nedávno proběhlých volbách do Senátu
 již nepokračuje v práci senátorky a tak nemůže dále zastávat ani post předsedkyně senátní
Komise pro rozvoj venkova. Poděkoval jí za její vstřícnost a velké pracovní nasazení při
 řešení různých problematických otázek týkajících se činností probíhajících ve venkovském
 prostoru. Zároveň jí popřál hodně úspěchů v její další profesní činnosti a jako výraz
uznání za její spolupráci jí za SPOV předal hezkou originální grafiku.  Paní inženýrka
Domšová poděkovala za krásný dar a ve své krátkém vystoupení zdůraznila, že spolupráce se
 SPOV ji přinesla hodně informací, které ve své činnosti senátorky bohatě využila k
 dosažení vytyčených cílů v oblasti rozvoje venkova a zároveň jí umožnila mnohá setkání
se zajímavými lidmi žijícími ve venkovských regionech. Ubezpečila všechny přítomné, že
pokud bude v její budoucí pracovní pozici jenom trošku vhodná příležitost, určitě velmi
ráda bude v dobře navázané spolupráci pokračovat.
     Další program schůze již pokračoval podle běžného a pravidelného řádu.

         zapsala -bačka-

Zařazeno v Ekonomika a politika