KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Vyhláška o jmenovitých množstvích balených potravin a nápojů

21/11/08

Vyhláška 404/2008 Sb.

Vyhláška 404/2008 Sb. mění vyhlášku 328/2000 Sb. a zrušuje vyhlášky 329/2000 Sb. a 330/2000 Sb. Nabývá účinnosti 11. dubna 2009.
 
Vyhláška 404 ze dne 22. října 2008 mění vyhlášku Ministerstva průmyslu a obchodu
č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objem.
 
Vyhláška je upravena v souladu se směrnicí 2007/45/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení, zrušují směrnice 75/106/EHS a 80/232/EHS a mění směrnice 76/211//EHS.
 
Do vyhlášky 328/2000 se doplňuje ustanovení o aerosolových rozprašovačích (§ 3 odst. 3) – uvádí se srozumitelně objem nádobky, nikoli obsahu.
 
Je doplněna příloha 3 a odstavec 3a, podle kterého jsou pro některé kapalné potraviny (jen pro určitá vína a lihoviny) uvedena výlučně přípustná jmenovitá množství, a to v souladu s dále citovanými předpisy ES.
 
Zrušuje se:
Vyhláška č. 329/2000 Sb., o způsobu zhotovení hotově baleného zboží podle objemu u kapalných výrobků.
Vyhláška č. 330/2000 Sb., kterou se stanoví řady jmenovitých hmotností a jmenovitých objemů přípustných pro některé druhy hotově baleného zboží.
Vyhláška 404/2008 Sb. nabývá účinnosti dnem 11. dubna (poté bude k dispozici aktuální nové znění vyhlášky 328/2000 Sb. na portálu veřejné správy).
 
 
Zdroj: Agronavigátor.cz
 

Zařazeno v Legislativa ČR