KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Provozní podpory v ČR a EU

08/12/08
Ing. Klára Hermanová

Srovnávací studie ÚZEI.

Provozní podpory vyplácené v České republice v roce 2004 – 2006 pokrývaly 17% hodnoty zemědělské produkce. V Rakousku to bylo ve stejném období více než jedna třetina hodnoty produkce.

Průměrný roční objem provozních podpor na hektar zemědělské půdy činil v období 2004 – 2006:

  • ČR              6 000,- Kč/ha
  • Rakousko 19 500,- Kč/ha
  • Nizozemí   12 200,- Kč/ha
  • Německo  11 700,- Kč/ha
  • Francie      10 800,- Kč/ha

Se vstupem ČR do Evropské unie se pozice českého zemědělství zlepšuje, v každém případě však mají nové členské státy až do vyrovnání těchto rozdílů objektivně ztížené podmínky na jednotném trhu. Vyplývá to ze srovnávací studie provedené Ústavem zemědělské ekonomiky a informací.

 

 

Zařazeno v Zemědělství