KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Priority MMR při českém předsednictví EU

19/01/09

Konkrétním cílem MMR v následujícím půlroce bude jednat o možnostech zjednodušení a urychlení čerpání z evropských fondů, z nichž některé mohou být vhodnou reakcí na aktuální celosvětovou ekonomickou krizi

Konkrétním cílem MMR v následujícím půlroce bude jednat o možnostech zjednodušení a urychlení čerpání z evropských fondů, z nichž některé mohou být vhodnou reakcí na aktuální celosvětovou ekonomickou krizi.
Minulý týden se zástupcům MMR podařilo v Bruselu vyjednat 13 miliard z Evropského fondu pro regionální rozvoj, které mohou být využity pro zateplování a další ekologická vylepšení bytového fondu včetně panelových domů. Po schválení Radou EU a Evropským parlamentem toto opatření povede k výrazným úsporám na energetické spotřebě České republiky.
MMR připravuje na konec roku společnou žádost za operační programy o prodloužení možnosti proplácení výdajů za minulé programové období 2004 – 2006, což umožní v příštím půlroce dočerpat ještě okolo 800 milionů korun.
Aktuálně se diskutuje o návrhu, aby Brusel uvolnil větší objem zálohových plateb, než bylo plánováno. Tím by se urychlilo průběžné proplácení prostředků u finančně náročných projektů jako jsou stavby apod.
U tzv. měkkých projektů, jako jsou např. vzdělávací kurzy, se chystáme umožnit zjednodušené vykazování účetních položek. Drobné administrativní náklady do výše přibližně 20 procent nebudou muset projekty podrobně rozepisovat a dokladovat, ale budou jim proplaceny paušálně.
Evropská politika soudržnosti, jejímž je MMR českým koordinátorem, patří mezi nejvýznamnější evropské agendy, jelikož výrazně zlepšuje každodenní život Evropanů na místní úrovni. Po výdajích na společnou zemědělskou politiku představuje kohezní politika nejvyšší položku v evropském rozpočtu (přes 30 procent).
Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek přikládá snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a posilování hospodářské a sociální soudržnosti velký význam. O tom, že kohezní politika stojí při nadcházejícím českém předsednictví EU v centru jeho zájmu, vypovídá i symbolické převzetí tzv. zvonu kohezní politiky na konferenci evropských ministrů regionálního rozvoje letos v listopadu ve francouzském Marseille.
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zařazeno v Ekonomika a politika