KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Možnosti, způsoby a výsledky využívání racionální agrotechniky pěstování plodin

20/02/09

Možnosti, způsoby a výsledky využívání racionální agrotechniky pěstování plodin – konzultace Doc. Ing. Miron Suškevič, DrCs.,Brno 2. března 2009
 

    Regionární agrární komora
Jihomoravského kraje
KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje
Kotlářská 53, 602 00 BRNO   
  
Pořádají pod záštitou:
 Prof. Ing. Ladislava Zemana , CSc. – děkana ÚVZP AF MZLU v Brně a
 Ing. Václava Hlaváčka, CSc. – předsedy představenstva RAK Jihomoravského kraje
 
KONZULTACE
k problematice:
Možnosti, způsoby a výsledky využívání racionální agrotechniky pěstování plodin.
 
Konzultant: Doc. Ing. Miron Suškevič, DrSc., akreditovaný poradce MZe ČR
 
Cíl: zlepšení ekonomiky výroby a zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství v ČR
 
Termín: pondělí 2. března 2009
 
Čas:       13.00 hod
 
Místo:    Kotlářská 53, 602 00 Brno, přízemí č. 01 – zasedací místnost SZIF Brno
 
Organizační poznámky: – konzultace je zdarma
   – připravená konzultační témata účastníků a jejich formulace
                                          – vrátit vyplněnou návratku
 
Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. v.r.                             Ing. Václav Hlaváček, CSc. v.r.       
 
 

Zařazeno v Akce v regionu