KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Vláda schválila novelu zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků

23/02/09

Efektivnější hospodaření ve státních lesích a stanovení pravidel pro prodej zemědělské státní půdy je cílem novely zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.

 V lesnickém sektoru novela dává novou dynamiku již běžícímu procesu arondace (scelováni pozemků), jehož cílem je ve státních lesích vytvářet homogenní a snáze obhospodařovatelé lesní celky. „Není efektivní obhospodařovat malé kousky lesa, které jsou obklopeny lesy jiných vlastníků, je proto logické, takové malé lesy například směnit nebo převést na obce,“ řekl k novele ministr zemědělství Petr Gandalovič.  Podnět pro navrhovanou úpravu vzešel v rámci připomínkového řízení od zájmových sdružení v lesním hospodářství. Ministerstvo zemědělství se nedomnívá, že takto navržená změna umožní zahájení privatizace státních lesů, jak v poslední době tvrdila některá média.   Tento mylný dojem vznikl zřejmě z předpokladu novely o zvýšení výměry lesních pozemků, které bude možné využít k bezúplatným převodům na obce, a to ze stávajících deseti na padesát hektarů. Zákon i nadále stanoví další limitující podmínky, za nichž může k bezúplatným převodům lesních pozemků na obce dojít a které musejí být pro případnou realizaci takových převodů splněny.

Novela také přesně stanovuje pravidla prodeje zemědělské státní půdy. Vláda chce jejím prostřednictvím mimo jiné podporovat k nákupu půdy začínající zemědělce, kteří vlastní alespoň 10 hektarů půdy v katastrálním území obce nebo v sousedním katastrálním území, do něhož náleží pozemky určené k prodeji. Ti budou i nadále při nákupu půdy upřednostněni. Nově ale budou muset prokázat do 12 měsíců od nabytí pozemků zahájení provozování zemědělské výroby. V opačném případě může stát od smlouvy o prodeji pozemků odstoupit. Stát má současně předkupní právo při dalším prodeji těchto pozemků.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, 9.2.2009