KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Evropská soutěž obnovy vesnice 2010

24/03/09

Podle komise bude soutěž vyhlášena koncem 1. pololetí letošního roku.

Nová energie pro silnou spolupráci
Na tomto mottu pro Evropskou soutěž obnovy vesnice 2010 se shodli členové soutěžní komise na svém jednání 4.–5. března 2009 v obci Beckerich (Lucembursko), která zvítězila v roce 1996. Soutěž organizuje Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice (Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung). V soutěži půjde nejen o obnovitelné zdroje energie, ale také o kvalitu života na vesnici. Důraz se klade na společná řešení, odpovědnost obcí, rodinnou politiku a solidaritu – jako alternativu konzumního života, vyúsťujícího v současnou finanční krizi. Předpokládá se, že soutěž bude vyhlášena koncem prvního pololetí letošního roku.
Zdroj: SPOV