KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Otevřený dopis ministrovi zemědělství

16/03/09

Vážený panPetr Gandalovičministr zemědělství ČR  Ve Velké Bíteši 3. března 2009 Vážený pane ministře,  obracíme se na Vás touto formou s důrazným apelem, abyste jako resortní ministr přehodnotil svůj přístup k řešení nejzávažnějších problémů současné narůstající krize v komoditě mléko. Jsme přesvědčeni, že skončila doba vyčkávání, úvah, slibů a že je nutno konat. Máme tím […]

Vážený pan
Petr Gandalovič
ministr zemědělství ČR 

Ve Velké Bíteši 3. března 2009

Vážený pane ministře,

 obracíme se na Vás touto formou s důrazným apelem, abyste jako resortní ministr přehodnotil svůj přístup k řešení nejzávažnějších problémů současné narůstající krize v komoditě mléko.

Jsme přesvědčeni, že skončila doba vyčkávání, úvah, slibů a že je nutno konat. Máme tím na mysli Vás, ministra zemědělství a Vládu České republiky. Současnou situaci nemohou chovatelé dojeného skotu zvládnout sami, bez zásadní podpory politické reprezentace, které se dostává našim kolegům v ostatních evropských státech.

V zemědělském výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jste v minulém týdnu sdělil, že budete zhruba za 2 měsíce informovat, jaké konkrétní kroky pro chovatele dojeného skotu uděláte. Ujišťujeme Vás, že za dva, tři, čtyři měsíce budou nejenom zemědělské podniky zaměřené na mléko, ale i menší farmy tohoto typu na lopatkách. Nejedná se jen o nízké ceny, ale také o obavy z důsledků plynoucích ze zrušeného odběru mléka.

Sdělujeme Vám pane ministře, že Vaši kolegové, jako například resortní ministři zemědělství polské, německé, anglické, slovenské vlády konají konkrétní a důrazné kroky k záchraně. Například pro polské farmáře vytvořila vláda program zachování stád skotu, ze kterého dostanou podporu 1.000 zlotých (cca 6.000 Kč) na jednu dojenou krávu! Unií nabídnutá „řešení“ krize mléka jsou pouhou kapkou dopadající na rozpálený kámen, jak již prezentovala řada ministrů zemědělství evropských států, a nemohou vyřešit současnou situaci.

Vnímáme, že přišla velmi těžká doba, že padají celé obory ekonomiky naší země, jako jsou například sklárny, porcelánky apod. Chceme Vám ale s plnou vážností lidí z terénu, kteří zastupují rozhodující produkční část českého zemědělství sdělit, že do pohybu se daly obdobné procesy v zemědělství. Nic na tom nemění skutečnost, že poradci, které máte kolem sebe, Vás zřejmě takto neinformují a že tudíž nemáte objektivní zpětnou vazbu.

Proces likvidace stád dojených krav, na jehož počátku dnes čeští chovatelé stojí, bude procesem nevratným. Procesem s těžkými dopady do celé agrární soustavy, které se projeví neřešitelnými problémy:

  • s údržbou kulturní zelené krajiny,
  • s produkcí organické hmoty k zabezpečení přirozené půdní úrodnosti,
  • se zaměstnaností na venkově s citelným dopadem i do navazujících odvětví služeb a zpracovatelského průmyslu,
  • s masovým přechodem na masný skot a následným zhroucením cen tohoto segmentu.

Závěrem našeho otevřeného dopisu Vás pane ministře vyzýváme, abyste se výrazně zaktivizoval a jednal tak, abyste i za rok řídil agendu i nadále živého a funkčního resortu (aby bylo vůbec co řídit).

Naše závěrečná výzva zní – sdělte nám prosím jasně a srozumitelně: chce Česká republika české mléko? Pokud ano, v což pevně věříme, zveřejněte neprodleně kdy a jakými konkrétními opatřeními podpoříte chovatele dojeného skotu v České republice.

Signatáři otevřeného dopisu ministrovi zemědělství ČR:

Ing. Roman Šustáček
předseda Svazu chovatelů českého strakatého skotu

Ing. Karel Horák
předseda Svazu chovatelů holštýnského skotu

Ing. Jan Veleba
prezident Agrární komory České republiky

Ing. Jindřich Šnejdrla
viceprezident Agrární komory České republiky

Ing. Jaroslav Švec
Odbytové mlékařské družstvo Střední Čechy

Ing. Pavel Sáňka
předseda představenstva odbytového družstva Mlécoop

Ing. František Zobal
člen Rady Svazu chovatelů českého strakatého skotu

Ing. Miroslav Jirovský
předseda Zemědělského svazu ČR

Ing. Zdenek Koubek
předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů

Ing. Bohumír Rada
předseda představenstva Agrodružstva Jevišovice

Zdeněk Houška
místopředseda Mlékařského hospodářského družstva Jih Tábor

 

Zdroj: AK ČR