KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Podpora poradenství v zemědělství

16/03/09

Notifikace dotačních programů 9.F.i. a 9.F.h.- Podpora poradenství v zemědělství .  Zdroj: MZe

A.Datum notifikace dotačního programu 9.F.i. – Podpora poradenství v zemědělství – zaměřená na odborné konzultace

Oznámení o zahájení poskytování podpory v DT 9.F.i. bylo zveřejněno na webové stránce http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/exemption/xa6709_cs.pdf , číslo podpory XA 67/2009.
Datum uskutečnění podpory je 16.3.2009.
B.Datum notifikace dotačního programu 9.F.h. – Podpora poradenství v zemědělstvívstupní konzultace poskytované agrárními nevládními neziskovými organizacemi

Oznámení o zahájení poskytování podpory v DT 9.F.h bylo zveřejněno na webové stránce http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/exemption/xa7009_cs.pdf , číslo podpory XA 70/2009.                                                                               
Datum uskutečnění podpory je 16.3.2009.

Zařazeno v Zemědělství