KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Spolupráce SPOV s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně

20/03/09

Po zasedání k 50. výročí založení provozně ekonomické fakulty se diskutovalo o další spolupráci.

Navázání spolupráce s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně
Na pozvání prof. RNDr. Wahly, CSc., se dne 12. března 2009 předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Mgr. Kavala a tajemnice Spolku ing. Harnová zúčastnili slavnostního zasedání vědecké rady Provozně ekonomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, která byla svolána k 50. výročí svého založení. Fakulta následně zorganizovala velmi zajímavou konferenci „Firma a konkurenční prostředí“. O současných ekonomických problémech na ní přednášeli ministr financí ing. Kalousek, PhDr. Tomáš Sedláček a doc. ing. PhDr. Tomšík, Ph.D. Po skončení konference následovala diskuse o další spolupráci a propojení akademické půdy se Spolkem. Účast na jednáních a spolupráci přislíbila také prof. Hrabánková z Jihočeské zemědělské univerzity v Českých Budějovicích. Příprava, program a termín pracovní schůzky bude projednán na schůzi SPOV ČR.
Zdroj: SPOV

Zařazeno v Ekonomika a politika