KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Venkov a internet

17/03/09

Dobrý přístup k internetu pomůže zemědělcům a podnikům ve venkovských oblastech, zejména malým a středním podnikům, překonat izolaci a zvýšit svou konkurenceschopnost díky přístupu na mezinárodní trhy a rychlejším a účinnějším způsobům podnikání.

Venkovské oblasti a internet a Brusel

Komise chce oživit evropské venkovské oblasti lepším přístupem k vysokorychlostnímu internetu.
Komise uvedla, že by mělo být připojení 30 % obyvatel venkova EU, kteří doposud nemají přístup k vysokorychlostnímu internetu, prioritou pro splnění cíle „širokopásmového připojení pro všechny“ do roku 2010. Lepší připojení k internetu je důležitým nástrojem na podporu rychlého oživení hospodářství. Komise předkládá návrh, jak využít vlastních podpůrných programů k povzbuzení internetových sítí ve venkovských oblastech, a vyzývá členské státy, aby její příklad následovaly. Dobrý přístup k internetu pomůže zemědělcům a podnikům ve venkovských oblastech, a zejména malým a středním podnikům, překonat izolaci a zvýšit svou konkurenceschopnost díky přístupu na mezinárodní trhy a rychlejším a účinnějším způsobům podnikání. Evropský parlament a Rada zároveň zkoumají návrh Komise poskytnout prostřednictvím plánu evropské hospodářské obnovy další prostředky ve výši 1 miliardy EUR na rozšíření vysokorychlostního internetu do všech oblastí Evropy.

 

Zařazeno v Rozvoj venkova