KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Program „Evropa pro občany“ 2007–2013

02/04/09

Aktualizovaná verze programu Evropa pro občany platná k 1. lednu 2009.

 Program „Evropa pro občany“ zavedl právní rámec na podporu široké škály činností a organizací propagujících „aktivní evropské občanství“, tedy zapojení občanů a organizací občanské společnosti do procesu evropské integrace.
Obecné cíle programu Evropa pro občany mají přispět k těmto záměrům:
– rozvíjet vědomí evropské identity, vycházející ze společných hodnot, historie a kultury,
– posilovat toleranci a vzájemné porozumění mezi evropskými občany,
– respektovat a podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost a zároveň přispívat k dialogu mezi kulturami,
– podporovat pocit spoluvlastnictví Evropské unie mezi jejími občany,
– poskytovat občanům příležitost spolupracovat a podílet se na budování demokratické a do světa otevřené Evropy, která bude stále užším svazkem, sjednoceným a obohaceným díky své kulturní rozmanitosti, a rozvíjet tak občanství Evropské unie.
Zdroj: KIS Vysočina

Zařazeno v Příspěvky