KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Čtvrté kolo žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v červnu

11/05/09

V rámci čtvrtého kola Operačního programu Rybářství, které proběhne 23. – 29. června, budou moci žadatelé předkládat projekty v opatření 3.4. Pilotní projekty. Na projekty je v tomto kole určeno 10 milionů korun.

Tisková zpráva
Praha, 7. května 2009
 
 
Čtvrté kolo žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v červnu
 
V rámci čtvrtého kola Operačního programu Rybářství, které proběhne 23. – 29. června, budou moci žadatelé předkládat projekty v opatření 3.4. Pilotní projekty. Na projekty je v tomto kole určeno 10 milionů korun. Pravidla pro poskytování dotací na projekty v tomto opatření schválil koncem dubna ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
Toto kolo příjmu žádostí o dotaci na opatření 3.4. Pilotní projekty v rámci Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 je zaměřeno na testování inovačních technologií za podmínek blízkých výrobě. Testování uvedených technologií bude prováděno vždy ve spolupráci s vědeckým nebo technickým subjektem. Specifickým cílem opatření 3.4. Pilotní projekty je zhodnocení získaných vědeckých poznatků v souvislosti s inovačními technologiemi v akvakultuře.
 
U projektů, na jejichž podporu budou v tomto kole přijímány žádosti o dotaci, se předpokládá, že výrazným způsobem posílí konkurenceschopnost rybářského odvětví a jeho inovativnost.
 
Vyhlašované kolo příjmu žádostí o dotace je určeno pro produkční rybáře (fyzické i právnické osoby) i rybářské svazy. Celkově je pro 4. kolo vyčleněno 10 mil. Kč.
 
Příjem žádostí pro výše uvedené opatření bude probíhat v období od 23.června 2009 do 29.června 2009 na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. Příjem žádostí končí dne 29.června 2009 ve 13 hodin.
 
 
Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika Podpora z EU Národní dotace, podrubrika Operační program Rybářství) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Operační program Rybářství.
    
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Operační programy