KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Program přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko

15/05/09

Možnost vyčerpání všech finančních prostředků z programu v období 2007–2013 se jeví velmi reálnou.

Monitorovací výbor programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika-Rakousko 2007–2013 odsouhlasil bez výhrad 15 projektů s příspěvkem z EU ve výši 5,1 mil. euro, dalších osm projektů za 2,7 mil. euro bylo schváleno s výhradou. Pokud budou splněny podmínky, bude možné uzavřít smlouvy o poskytnutí dotací u 23 projektů.
Tisková zpráva zde
Zdroj: MMR