KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Projev prezidenta AK ČR na demonstraci v Chlumci nad Cidlinou

11/05/09

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Scházíme se po létech znovu na tomto památném místě, které je symbolem utrpení našich předků a také symbolem jejich vzdoru a vůle postavit se proti ožebračování a zbídačování.Sešli jsme se tu dnes v jiné situaci a v jiné době, ale princip je stejný.Sešli jsme se, abychom důrazně upozornili politiky na naši […]

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Scházíme se po létech znovu na tomto památném místě, které je symbolem utrpení našich předků a také symbolem jejich vzdoru a vůle postavit se proti ožebračování a zbídačování.
Sešli jsme se tu dnes v jiné situaci a v jiné době, ale princip je stejný.
Sešli jsme se, abychom důrazně upozornili politiky na naši situaci.
Abychom upozornili, že nechceme zabíjet své krávy, které nemohou za to, že jejich dobré mléko dostáváme peníze jako za Husáka.
Abychom upozornili, že šedesátiprocentní soběstačnost ve vepřovém mase, když před vstupem do EU byla 129% je pro nás nepřijatelný vývoj.
Stejně, jako je nepřijatelný v mnoha dalších komoditách českého zemědělství.
Výčet našich upozornění by mohl být ještě dlouhý. Mohl bych hovořit o cukrovce, o bramborách, lnu, zelenině atd.

Vážení přátelé, my tu ale nestojíme v roli poražených sedláků bitvy z března 1775.
V pěti krajích už před hodinou vyjela technika, aby demonstrovala v terénu naše odhodlání a naši sílu. Stejně tak vyjela v mnoha zemích Evropy. V této zemi, bohužel jiný způsob jednání není možný.
Zemědělství bylo a je na okraji zájmu českých politiků. Pokud tyto akce dělat nebudeme, pak bohužel nedosáhneme vůbec ničeho.
Naše země, naši lidé, naše krajina, si nezaslouží, aby k nám zemědělcům, k jejím vzdělavatelům bylo takto  přistupováno. Přijde doba, kdy společnost pochopí, že zemědělství je jedním ze základů každého rozumně řízeného státu. Přijde doba, kdy svobodný bude ten, kdo bude mít vodu, energii a potraviny.
Jde o to, abychom se této doby dožili, abychom přečkali současnou krizi, chcete-li, abychom zastavili další propad naší produkce. Nejenom mléka.

Posuďte se mnou:

  • V současné době chováme 559.935 krav, v období transformace to byl 1 milion, v roce 1931 1,8 mil.
  • V současné době chováme 2,1 mil. ks prasat, v období transformace to bylo 4,5 mil.
  • V současné době sklízíme cca 75.000 tun zeleniny, v období transformace to bylo 500.000 tun

A tak bych mohl pokračovat.

Sečteno a podtrženo – hluboce nevyužíváme přírodní zdroje naší země. Dostali jsme se do situace, že české zemědělství, které má nesmírné kořeny a tradici, která byla započata hluboko ve středověku, pokračovala v novověku. Jenom malý příklad za všechny. Základem pokroku byl pluh. Už v roce 1789 byla v Čechách založena Společnost pro orbu. Před nějakým časem nejmenovaný „agrární analytik“ napsal, bohužel v odborném tisku, že hluboká orba se k nám přenesla ze sovětských kolchozů a sovchozů. Tento „analytik“ je často citován našimi médii. Ale zpět k tématu. Ano, agrární soustava v naší zemi vždy patřila k těm nejlepším v Evropě. Za pár posledních let tvoří co do produkce chvost zemí evropské pětadvacítky.
Když spočítáme zemědělskou produkci a přidanou hodnotu na hektar půdy, pak je za námi pouze Slovensko a 3 pobaltské země.
Všechno jsme postupně v posledních 20ti létech snižovali, likvidovali, komoditu po komoditě, obor po oboru, za tichého přihlížení politiků. Samozřejmě ne všech, byly výjimky jako třeba Josef Lux. Byly to ale výjimky.
Postupně se zavíraly lihovary, škrobárny, cukrovary, konzervárny, tírny, semenářské stanice.
Nyní jsou na řadě masny, mlékárny a další.
Přidaná hodnota a zaměstnanost se dělá ve stále větším objemu mimo naši zemi a na stranu druhou se ve stále větším objemu dováží potraviny.
Svou zničující hru za nečinného přihlížení českých politiků a ÚOHS sehrávají obchodní řetězce, které mají pod kontrolou 75% maloobchodního trhu potravin. Jejich drzost a bezostyšné praktiky se stupňují. Vyvrcholením byl nedávný dopis Kauflandu mlékárnám, který zde bude přečten a jehož duch mně silně připomíná kriminalistické metody v duchu „obviněný přiznejte se“. Aby mně bylo rozumněno – v tomto případě to je „vytipovaný snižte si svoji cenu vašich výrobků“.
Tomuto vývoji odpovídá i naše aktivizace a v podstatě permanentní stavění barikád odporu. Jsme z toho už unaveni, ale nemáme jinou volbu. Pokud polevíme, půjde destrukce českého zemědělství mnohem rychleji.

Dnes jsme se připojili k celoevropské protestní akci, kterou organizuje Německý svaz chovatelů mléčného skotu. Vlna vybíjení krav už začala a pokud se nic neudělá, tak z našich stájí zmizí 20% krav. Konkrétní příklady jsou výmluvné.

AGRIA Nížkovice – 500 krav, AGRA a.s. Olbramovice – 400 krav, Koryčansko a.s. Koryčany – 360 krav, Bultas Velký Malakov – 300 krav, AGRO Dambořice – 220 krav. Mohl bych v tomto smutném seznamu pokračovat dlouho. Mohl bych uvést seznam další – těch, kteří čekají a rozhodují se a pravděpodobně se rozhodnou. Toto šílenství, tuto spirálu smrti je třeba zastavit, dokud je čas.

Žádáme českou veřejnost, aby nám pomohla probudit české politiky. Nejenom pana ministra zemědělství, který si toto označení nezaslouží. Právě nyní řešil pro obce dotaci DPH pro projektypátého kola čerpání evropských podpor.

Dnes vyjela technika v okresech Šumperk, Blansko, Žďár nad Sázavou, Třebíč, Havlíčkův Brod, Jihlava, České Budějovice, Písek, Tábor, Ústí nad Orlicí, Plzeň Jih na dvou místech.
Pokud bude třeba, příště vyjede v celé republice.

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Nadchází nejsložitější období po transformaci a tlak na nás se bude stupňovat. Přežijeme jedině tehdy, když se ještě více semkneme a sjednotíme. Předevčírem šlo o cukrovku, včera o prasata, dnes o mléko, zítra to může být obilí. Jde tedy o nás o všechny. To mějme na paměti a podle toho se chovejme.

Zdroj: AK ČR

Zařazeno v Zemědělství