KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Soutěž pro obce

18/05/09

Obce se opět mohou přihlásit do soutěže "Úřad roku Půl na půl – respekt k rovným příležitostem".

Od roku 2007 organizuje Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s Gender Studies, o. p. s., soutěž Úřad roku „Půl na půl" – respekt k rovným příležitostem. Letos se do soutěže opět mohou přihlásit města a obce všech velikostí, podmínkou je vyplnění dotazníku a jeho zaslání do 5. června 2009 na ministerstvo. Cílem soutěže je zvýšení citlivosti úřadů k problematice rovnosti žen a mužů a podpora zavádění principů rovnosti a gender mainstreamingu do práce a praxe úřadů samotných.
Celý článek zde
Zdroj: SMO ČR

Zařazeno v Rozvoj venkova