KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

11. ročník festivalu Znojemský hrozen

24/06/09

Tisková zpráva o přípravě XI. jubilejního ročníku mezinárodního festivalu rozhlasových a televizních pořadů a reklamních spotů o gastronomii  Znojemský hrozen

11. ročník festivalu Znojemský hrozen se uskuteční  od 15.do 18. 9. 2009.

Festival má tři soutěžní sekce – televizní, rozhlasovou a reklamních spotů. Kromě samostatné festivalové
 akvizice se v televizní oblasti spolupracuje s Chello Central Europe (SPEKTRUM, TV Paprika, TV DECO),
s festivalem Anifest a s Bonton filmem. Rozhlasovou sekci koordinuje Český rozhlas a sekci reklamních spotů
 řeší festival přímo se zadavateli reklam.
Rozpočet XI.ročníku, který činí necelé 4 miliony Kč,  je již z velké části finančně zabezpečen, většinou z
privátních zdrojů. Úzká spolupráce je s ministerstvem zemědělství, ministerstvem pro místní rozvoj, nově
 s ministerstvem zahraničí, Vinařským fondem, Svazem pivovarů a sladoven a Potravinářskou komorou a
 to především v oblasti odborných seminářů. Ty budou letos dva a to „Pivo jako fenomén“, „České
zemědělství a potravinářství v období předsednictví ČR Evropské unii“ . Do odborné části zahrnujeme také
 sommelierskou juniorskou soutěž, odborné projekce soutěžních snímků a barmanskou soutěž Flaitrix.
Festival je od prvého ročníku výrazně mediálně prezentován. Jak to bude letos? Tiskové středisko bude v
 Domě umění na Masarykově náměstí a právě zde budou probíhat také akreditace a dispečink festivalových
 aut. Novináři budou mít servis, kromě TS, také v hotelu Prestige.
Festival připravuje anonční spoty v televizní a rozhlasové verzi, na místě festivalu bude náš televizní štáb
 natáčet Festivalové hrozinky a spolu s festivalovým bulletinem HOT NEWS dostatečně pokryjí veškeré dění
na festivalu. Samozřejmě počítáme s aktivitou našich mediálních partnerů a to jak printů, tak elektronických
 médií. Festival, kromě již zmíněných partnerů, úzce spolupracuje s městem Znojmo a  Jihomoravským
krajem. Výsledkem jsou dobré podmínky pro pobyt hostů a návštěvníků festivalu v hotelích Prestige,  a v
Althanském paláci. Důležitá je také spolupráce s Jihomoravským muzeem a Znojemskou Besedou.
Jedním z vrcholů festivalu by měl být koncert houslového viruoza Václava Hudeček za doprovodu klavíru
 prof. Petra Adamce v chrámu sv.Mikuláše 17. 9. od 18 hodin. Kromě toho mohou hosté a následně
veřejnost, shlédnout výstavy Gastronomických grotesek v Domě porozumění, Plného talíře malování na
ZŠ Václavské náměstí a Hádala se duše s tělem aneb kdo jsem já, který připravuje galerie VIVO v Domě
 umění.
Samostatnou kapitolou jsou Národní dny – prezentace gastronomie a kultury vybraných zemí. Jaké letos
 budou, na to jsme se zeptali šéfa mezinárodního oddělení festivalu Jiřího Šnajdara:
Ve středu 16.9. se představí Turecko, ve čtvrtek 17.9. Rumunsko a v pátek 18.9. cyklus XI.ročníku uzavře,
 v roce svého předsednictví EU, Česká republika. S tím je spojena účast jedenácti velvyslanců a dalších
 významných představitelů ze zahraničí. Národní dny budou zahájeny vždy v 16,00 v komplexu tribuny,
 stanu a stánků na Masarykově náměstí.
Všechny festivalové akce, kromě odborných, jsou otevřeny veřejnosti a to včetně projekcí soutěžních
 snímků v kině Svět.
Záštitu nad XI.ročníkem festivalu převzal předseda Senátu Parlamentu ČR MUDr.Přemysl Sobotka a v
 záštitách pokračuje ministerstvo zemědělství svým ministrem Ing. Jakubem Šebestou, SZIF zastoupený
 svým ředitelem Ing. Tomášem Révészem a Jihomoravský kraj zastoupený svým hejtmanem
Mgr. Michalem Haškem. A je nutné nezapomenout na Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR zastoupený předsedou Ing.Jiřím Papežem a místopředsedou Ing.Ladislavem Skopalem.
 Ruku nad festivalem drží i současná znojemská radnice v čele se starostou Ing.Petrem Nezvedou a
 místostarostou pro kulturu Mgr.Mariánem Keremidským.

                                                                              Tiskové oddělení MTRF Znojemský hrozen

Kontakt Mgr. Dana Frantálová 602 378 047, frantalova@seznam.cz

Zařazeno v Akce v regionu