KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Akční plán pro biomasu

15/06/09

Hlavní cíl plánu sleduje zejména snahu naplnit závazky ČR pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE) do roku 2010.

Akční plán pro biomasu
Jako biomasa je obecně označována veškerá hmota organického původu. Zahrnuje v zásadě biomasu rostlinného a živočišného původu. Jedním ze zdrojů biomasy jsou tak i biologicky rozložitelné odpady (čisté nebo vytříděné).
Celý článek zde
Zdroj: KIS Pardubice