KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Mezinárodní vědecká konference:"Region v rozvoji společnosti".

24/06/09

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MZLU v Brně.

Dovolujeme si Vás pozvat na 1. ročník mezinárodní vědecké konference
"Region v rozvoji společnosti"
která se koná 15. října 2009 pod záštitou děkanky prof. Ing. Ivy Živělové, CSc.
na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií MZLU v Brně.

Bližší informace o organizaci a programu, včetně elektronické přihlášky a pokynů pro autory, naleznete v
 přiloženém souboru a na adrese: 

http://www.respo.frrms.mendelu.cz

Pozvánka na konferenci

Zařazeno v Ekonomika a politika