KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Podpora rozvoje regionálního odbytu biopotravin – nadlimitní veřejná zakázka

22/06/09

Na webových stránkách MZe byla zveřejněna nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem podpora rozvoje regionálního odbytu biopotravin.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou činnosti směřující k podpoře odbytu regionálních produktů ekologického zemědělství a k rozšíření uplatnění bioproduktů na trhu s potravinami. Projekt bude navržen na praktickém příkladu odbytu a rozvoje trhu s biomlékem v ČR. Cílem projektu je navýšení produkce biomléka a zlepšení informovanosti a znalosti produkčních postupů chovatelů hospodářských zvířat s mléčnou produkcí v ekologickém zemědělství.“

 

Zakázka je zveřejněna na www.mze.cz, v sekci „Veřejné zakázky“ v záložce “Aktuální veřejně zakázky“. Jedná se o zakázku s názvem „Podpora rozvoje regionálního odbytu biopotravin“. Termín pro podaní nabídek je 15.7.2009.
Najdete ji i zde