KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Pozor, změna doručování

18/06/09
Ing. Klára Hermanová

1. července 2009 vstoupí v účinnost novela občanského soudního řádu. Ta mimo jiné přinese i změnu v systému doručování soudních zásilek.

Nová úprava přenese odpovědnost za doručení písemností na adresáta. Bude zde platit tzv. fikce doručení, to znamená, že zásilka se po splnění zákonných podmínek považuje za doručenou, i když jste si ji nepřečetli. Nikdo už se tak nebude moci vyhýbat převzetí zásilky a brzdit soudní projednání věci. Stránka je zaměřena na fyzické osoby, protože právnickým osobám bude datová schránka zřízena automaticky.

Více na adrese:

http://reformajustice.cz/cz/souhrnna-novela-obcanskeho-soudniho-radu/konec-zapirani/index.html

Zařazeno v Legislativa ČR