KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Výzva k podání žádosti o prodloužení platnosti Osvědčení o certifikaci lesa PEFC

29/06/09

Výzva k podání žádosti o prodloužení platnosti Osvědčení o certifikaci lesa PEFC     Vážený vlastníku lesa, vzhledem k blížícímu se konci platnosti Vašeho Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů (2 roky od data vydání) je nutno provést aktualizaci identifikačních a dalších údajů o Vašem lese.  Žádáme Vás proto o vyplnění Žádosti o prodloužení platnosti […]

Výzva k podání žádosti o prodloužení platnosti Osvědčení o certifikaci lesa PEFC  
 

Vážený vlastníku lesa,

vzhledem k blížícímu se konci platnosti Vašeho Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů (2 roky od data vydání) je nutno provést aktualizaci identifikačních a dalších údajů o Vašem lese.

 Žádáme Vás proto o vyplnění Žádosti o prodloužení platnosti osvědčení v regionální certifikaci lesů a její zaslání na adresu Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR. (Tiskopis žádosti najdete ke stažení na webových stránkách zadatel.pefc.cz).

Vyplnění Žádosti je, společně s  úhradou poplatku za přihlášený lesní majetek (od 100 ha) stanovený následně zaslanou fakturou, podmínkou pro vydání Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesa na další tři roky (zbývající do ukončení platnosti regionálního certifikátu PEFC). Žádost vyplňte zvlášť pro každý přihlášený lesní hospodářský celek (LHC). Poplatek pro majetky od výměry 100 ha činí ročně 2,- Kč bez DPH za každý i započatý ha lesa, menší majetky jsou od poplatku osvobozeny. Nesplnění uvedených podmínek by znamenalo neprodloužení platnosti osvědčení a tím i ukončení Vaší účasti v regionální certifikaci lesů PEFC k 30.9.2009.

Žádost včetně kopie dokladů požadovaných v žádosti zašlete na adresu Sdružení do 14.7.2009.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.   
S pozdravem

 

Ing. Ladislav Půlpán, předseda představenstva

Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR, z.s.p.o.

Jíloviště – Strnady 136
156 04 Praha 5 – Zbraslav

Zdroj: Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR, z.s.p.o.

Zařazeno v Ekonomika a politika