KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zahájení 4. kola příjmu žádostí o dotace z OP Rybářství se blíží

15/06/09

Čtvrté kolo příjmu žádostí bude zahájeno dne 23. 6. 2009 a ukončeno 29. 6. 2009. 

Čtvrté kolo příjmu žádostí bude zahájeno dne 23.6.2009 a ukončeno dne 29.6.2009.
V rámci čtvrtého kola Operačního programu Rybářství budou moci žadatelé předkládat žádosti o dotace na projekty v opatření 3.4. Pilotní projekty.
Toto kolo příjmu žádostí o dotaci na opatření 3.4. Pilotní projekty v rámci Operačního programu Rybářství 2007 – 2013
 je zaměřeno na testování inovačních technologií za podmínek blízkých výrobním podmínkám s cílem získat technické nebo ekonomické poznatky o nových technologiích.Testování uvedených technologií bude prováděno vždy ve spolupráci s vědeckým nebo technickým subjektem. Specifickým cílem opatření 3.4. Pilotní projekty je zhodnocení získaných vědeckých poznatků v souvislosti s inovačními technologiemi v akvakultuře. U projektů, na jejichž podporu budou v tomto kole přijímány žádosti o dotaci, se předpokládá, že výrazným způsobem ovlivní posílení konkurenceschopnosti rybářského odvětví a jeho inovativnosti.
Vyhlašované kolo příjmu žádostí o dotace je určeno pro produkční rybáře (fyzické i právnické osoby) i rybářské svazy. Celkový objem finančních prostředků pro toto kolo příjmu žádostí tvoří částka 10 mil. Kč.
Příjem žádostí pro výše uvedené opatření bude probíhat v termínu od 23. června 2009 do
29. června 2009 (13.00 hodin) na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.
Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika Podpora z EU Národní dotace, podrubrika Operační program Rybářství) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Operační program Rybářství.
 
Zdroj: SZIF

Zařazeno v Operační programy