KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Způsobilost DPH pro obce na projekty schválené v 5. kole příjmu žádostí o podporu z PRV

08/06/09

Informace Ministerstva zemědělství o tomto problému zaslaná Národní síti MAS ČR.

Pokud jde o způsobilost DPH pro obce na projekty schválené v 5. kole příjmu žádostí, byla 7. května 2009 ministrem Gandalovičem podepsaná úprava Pravidel pro žadatele, kterou MZe dopisem ředitelky odboru venkovských podpor PRV předalo k administraci na Státní zemědělský intervenční fond (kolem 12. května).
SZIF v současné době tuto úpravu administrativně zpracovává, a proto MZe prosí jednotlivé starosty o strpení. Pokud mají v současné době v ruce návrh Dohody o poskytnutí dotace se SZIF, kde je ještě DPH jako nezpůsobilý výdaj, navrhuje jim, aby využili prodloužených administrativních lhůt a počkali s podpisem této Dohody. SZIF by je měl v co nejkratším možném termínu oslovit s návrhem nové Dohody. Pokud již mají starostové Dohodu podepsanou, měli by dostat od SZIF návrh dodatku k Dohodě.
V současné době MZe zpracovává a připravuje materiál na jednání vlády týkající se právě způsobilosti DPH pro veřejnoprávní subjekty, které podali své žádosti o dotaci v rámci 5. kola příjmu v PRV. Výstupem tohoto materiálu by mělo být usnesení vlády o proplacení DPH pro projekty veřejnoprávních subjektů podaných v rámci 5. kola příjmu žádostí v PRV.
Zdroj: SPOV

Zařazeno v Ekonomika a politika