KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Evropská seskupení pro územní spolupráci – nová dimenze přeshraniční spolupráce

01/07/09

Seskupení může sdružovat členy nacházející se na území nejméně dvou členských států EU.

Novela zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, která upravuje podmínky pro fungování evropských seskupení pro územní spolupráci v ČR byla v červnu zveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 154/2009 Sb. Smyslem evropských seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) je usnadnit přeshraniční nebo meziregionální spolupráci za účelem posílení hospodářské a sociální soudržnosti.
Celý článek zde
Zdroj: Tisková zpráva MMR ČR