KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Obnova majetku po pohromách

23/07/09

MMR zveřejnilo zásady programu, k dispozici jsou i potřebné formuláře.

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou

Ministr pro místní rozvoj schválil zásady programu, určeného na obnovu majetku obce, svazku obcí nebo krajů poškozeného živelní nebo jinou pohromou v roce 2009, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek zničený (zejména mosty, místní komunikace, veřejná prostranství, obecní stavby a zařízení včetně preventivní infrastruktury). Ke stažení jsou dále prohlášení žadatele, kraje a formulář závěrečného vypořádání. Výzva k předkládání žádostí bude zveřejněna po projednání Strategie obnovy území vládou ČR.
Zdroj: SPOV

Zařazeno v Ekonomika a politika