KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

VoZP ČR pro postižené povodněmi

16/07/09

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR bude poskytovat pomoc obyvatelům postižených oblastí, a napomáhat tak při řešení případných zdravotních následků vzniklé kalamity.

Informace pro pojištěnce a zdravotnická zařízení v oblastech postižených povodněmi
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR pozorně sleduje a vyhodnocuje tragické události v oblastech postižených povodněmi a záplavami a jejich možný dopad na zdravotní stav obyvatel. VoZP se ČR rozhodla pomoci obyvatelům postižených oblastí, a napomoci tak při řešení případných zdravotních následků povodňové kalamity. 
Vzhledem k závažnosti situace bude Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky poskytovat pomoc obyvatelům postižených oblastí, a napomáhat tak při řešení případných zdravotních následků vzniklé kalamity. Z těchto důvodů jsou Ústředí Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, všechny pobočky, expozitura i jednatelství připraveny poskytnout konkrétní pomoc, a to v následujících oblastech:
– pojištěncům VoZP ČR bydlících v postižených oblastech bude v plné výši uhrazeno očkování proti hepatitidě A i B, případně dalším infekčním nemocem, a to na základě potvrzení ošetřujícího lékaře;
– hasičům, dobrovolným hasičům a příslušníkům Českého červeného kříže, kteří pomáhají po povodních a jsou pojištěnci Vojenské zdravotní pojišťovny ČR, bude v plné výši uhrazeno očkování proti hepatitidě A i B, případně dalším infekčním nemocem, a to na základě potvrzení ošetřujícího lékaře;
– zdravotnickým zařízením bude poskytnuta priorita při dohledání údajů o zdravotní péči pojištěnců VoZP ČR z důvodu záplavami poškozené nebo chybějící zdravotní dokumentace;
– zdravotnickým zařízením bude rovněž poskytnuta priorita při finančním zabezpečení zvýšených nároků na zdravotní péči poskytnutou pojištěncům VoZP ČR v postižených oblastech, a to podle konkrétních požadavků těchto zařízení.
Zdroj: Portál VoZP ČR

Zařazeno v Příspěvky