KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Meziroční pokles cen v zemědělství a průmyslu pokračuje

31/08/09

Měsíční pokles cen zemědělských výrobců o 1,7%, meziroční pokles o 26,7%.

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců klesly v úhrnu o 1,7 %. Ceny v rostlinné výrobě se snížily o 3,3 %, v důsledku poklesu cen olejnin o 6,3 % a brambor o 15,1 %. Dále se snížily ceny ovoce o 21,6 % a zeleniny o 16,1 %. Ceny v živočišné výrobě vzrostly o 0,2 %, což bylo způsobeno především zvýšením cen prasat o 1,9 %. Ceny mléka klesly o 0,5 %,  ceny skotu a drůbeže shodně o 0,8 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 26,7 % (v červnu o 27,9 %). Ceny v rostlinné výrobě klesly o 34,8 % zejména v důsledku nižších cen obilovin o 44,5 % a olejnin o 40,0 %. Dále klesly ceny ovoce o 21,7 % a zeleniny o 14,9 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 14,8 %. Klesly ceny mléka o 29,2 %, drůbeže o 11,1 % a prasat o 1,5 %. Vyšší byly ceny vajec o 12,9 %.

Zdroj: Český statistický úřad

Zařazeno v Zemědělství