KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Přehlednější uspořádání v oblasti ochrany vody

05/08/09

Sjednocení územní působnosti ve složce voda zajistí větší přehlednost pro subjekty, se kterými ČIŽP komunikuje.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) vyšla vstříc požadavkům obcí a měst a zpřehlednila územní uspořádání v oblasti ochrany vody. Dosud vycházela z tradičních vazeb na povodí řek, jež však byly odlišné od územního působení ve složkách ovzduší, odpady, les a IPPC (Integrovaná prevence a omezování znečištění), členěných podle administrativních hranic krajů.
Celý článek zde

Zdroj: EnviWeb

 

Zařazeno v Příspěvky