KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Úděsná čísla hovoří jasně

17/08/09

Úvaha prezidenta AK ČR Ing. Jana Veleby

Úděsná čísla hovoří jasně

Dříve nebylo zvykem, že by média napjatě čekala na statistická čísla Českého statistického úřadu (dále ČSÚ) v zemědělství. V poslední době se však tyto údaje stávají významnou zprávou. Proč tomu tak je, co se stalo? Nic, jenom se urychluje pád živočišné produkce českého zemědělství. Té produkce, která má vliv na přidanou hodnotu, na zaměstnanost, na venkov a na soběstačnost potravin.

Dne 29. června jsme byli na silnicích a dálnicích. Hlavní mediální výstup z této akce bylo mléko, ale musím prozradit, že nešlo jenom o mléko, že v nevyřčeném podtextu šlo o všechno ostatní. Nechci přehánět, ale teď už skoro o všechno. Čísla ČSÚ hodnotící druhé čtvrtletí letošního roku, která vyšla měsíc po naší akci, to dokumentují, a jsou úděsná. Alespoň pro normálně vnímajícího člověka. Ukazují nemilosrdný obrázek prohlubující se strukturální nerovnováhy českého zemědělství, která spočívá v co do objemu stabilní rostlinné produkci a zrychlujícím se útlumu živočišné produkce. Pokud bude tento vývoj rok dva pokračovat, bude následovat útlum základní plodiny rostlinné výroby, totiž obilí, pro které není a nebude využití. Jeho současné ceny jsou toho dokladem.

 Bagatelizace pádu přetrvává

Ale zpět k číslům ČSÚ k druhému čtvrtletí. Počet poražených krav vzrostl meziročně o 5,9 % a jalovic o 18,9 %! V Radiožurnálu 29. července nejmenovaný agrární analytik pravil: „Počty dojnic meziročně klesly jenom o 1,6 %, to v žádném případě neznamená nějaké vybíjení stád a mimochodem, to snížení počtu těch zvířat je kompenzováno nárůstem užitkovosti, takže speciálně v tom mléku rozhodně ty dnešní čísla Českého statistického úřadu nepotvrdily katastrofické scénáře, které již rok předkládají naší veřejnosti zejména zástupci agrární komory.“ Mám pro zmíněného analytika speciální otázku: Co řekne na čísla ČSÚ o porážkách jalovic a krav za červenec, první měsíc třetího čtvrtletí, která byla zveřejněna před několika dny? Nuže – index porážek jalovic ve srovnání s červencem 2008 je 131,4 % a krav 113,6 %! Řečeno jinými slovy, vybíjení mléčných stád začalo. Lhaní a kamuflování této skutečnosti je neudržitelné.

Další čísla ČSÚ jsou obdobná. Výroba vepřového masa se snížila meziročně o 8,8 %, stavy prasat o 19 %, drůbeže o 3 %. Dovoz vepřového masa se zvýšil meziročně o 30,7 %, živých prasat o 168 %. Když vezmeme ve sledovaném období salda obchodu s masem, což je nejobjektivnější údaj o vývoji dané komodity, jsou následující: hovězí mínus 2878 tun, vepřové mínus 33 362 tun, drůbeží mínus 14 563 tun. Jsou už rozsáhlé oblasti, kde třeba produkce vepřového se blíží nule. Liberecký kraj vyrobil v červenci 89 t vepřového (před rokem to bylo 214 tun), Karlovarský 5 t (vloni 11). Jak potom nastartovat trh a ceny krmného obilí? Má smysl ve výčtu pokračovat?

 Útoky na objednávku a za peníze

Budeme znovu jednat. Připravujeme důležitou schůzku vedení agrární komory s premiérem vlády Janem Fišerem, který je profesně statistik a mohl by tedy našim argumentům rozumět. Pak následuje od 27. 8. 2009 agrosalón Země živitelka, kde bude mnoho zemědělců, politiků a zástupců médií. Tam se musíme jasně vyjádřit, jasně pojmenovat stávající situaci a sdělit, co chceme a co uděláme, pokud se politici budou tvářit, že se jich to netýká. Budou tam zasedat orgány největších nevládních organizací. Cíl vidím jediný – sjednotit se a říct, co dál.

Nechci věci dramatizovat, ale nálada v terénu houstne. Mnoho hospodářů je těžce postiženo přírodními událostmi, které nemají co do rozsahu, intenzity a četnosti obdoby. Lidé jsou flustrovaní a unavení, pracují pod obrovským tlakem a v existenční nejistotě. Do toho všeho se najdou takoví, kterým tento vývoj vyhovuje ve jménu hesla „Čím hůř, tím líp“ a útočí. Jeden píše o tom, že za povodně může agrární komora a velké podniky, druhý se uvazuje u klandru a píše, jak zablokoval jezéďáka. „Jezeďáka“, jehož rod hospodaří přes 300 let na gruntě, který je tělem a duší farmář a který je především čestný člověk. Na rozdíl od toho přivázaného, který to dělá na objednávku a za peníze. Víme za kolik, víme od koho. Ale všeho dočasu. Lidé, jak se říká, nejsou hloupí a nedají se trvale ohlupovat.

Jasně cítím rostoucí podporu obyčejných lidí, setkávám se s ní takřka každý den. Od demonstrace na silnicích a dálnicích dostáváme velké množství korespondence od lidí, kteří nemají se zemědělstvím nic společného a kteří na rozdíl od různých „analytiků“ a jim podobných tuší obrovský problém a přejí si, aby české zemědělství nezmizelo a hrálo důstojnější roli. Probouzí se obory, které jsou na prvovýrobu napojené a které se cítí ohroženy a nabízí pomoc. Například výrobci krmiv. Žel, to nemohu říct o zpracovatelích, kteří budou na řadě po prvovýrobě první.

Úcta slovenskému ministrovi zemědělství

Co říci závěrem? Dne 29. června bylo na silnicích a dálnicích za volanty asi 5000 členů komory. Pokud čísla ČSÚ za třetí čtvrtletí, tedy v říjnu, potvrdí naznačený pád a nic se nestane, žádná odezva nebude, pak těch lidí za volanty i těch silnic a dálnic bude o několik řádů výš. A pokud ne, pak nás čeká obrázek zemědělství východního souseda, kde v této době jezdí po silnici koňmo ministr zemědělství, aby propagoval domácí resort, který řídí. Velmi si Stana Becíka, slovenského ministra zemědělství vážím, přejme si, abychom po volbách měli podobného, ale pro slovenské zemědělství přišel zřejmě pozdě. Jen tak mimochodem – toho vepřového dováží Slováci už 70 %. Necháme to až tak dojít?

Navrhuji, abychom to nedopustili a sděluji, že vedení Agrární komory ČR předloží premiérovi a agrárnímu auditoriu na Zemi živitelce jasná stanoviska a návrhy. Pak rozhodne to, jak se k tomu každý jeden z vás a vašich zástupců a představitelů postaví. Ručička hodin už překročila číslici dvanáct …

Zdroj: AK ČR

Jan Veleba

Zařazeno v Zemědělství