KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Vzdělávání zemědělců materiály MZe

31/08/09

Informace pro žadatele o udělení autorizace      Materiál upřesňuje metodický postup uchazečů o udělení autorizace Ministerstva zemědělství k dalšímu vzdělávání pracovníků resortu zemědělství ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb.  Aktualizace z 2.6.2009   http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=72&typ=1&val=39180&ids=0&katId=3377    Roční vzdělávací plán MZe na rok 2009    Roční vzdělávací plán MZe pro odborné vzdělávání veřejnosti v resortu na rok 2009. Aktualizace 4. […]

Informace pro žadatele o udělení autorizace
    

Materiál upřesňuje metodický postup uchazečů o udělení autorizace Ministerstva zemědělství k dalšímu vzdělávání pracovníků resortu zemědělství ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb.
 Aktualizace z 2.6.2009
  
Roční vzdělávací plán MZe na rok 2009
   
Roční vzdělávací plán MZe pro odborné vzdělávání veřejnosti v resortu na rok 2009.
Aktualizace 4. 5. 2009
  
Adresář škol akreditovaných pro kurzy obecných zemědělských činností – aktualizovaný seznam
k 1. 6. 2009

     
Kurzy obecných zemědělských činností
   

Trvalá vzdělávací základna MZe – aktuální seznam k 10. 6. 2009
   
Seznam zahrnuje školy a učiliště Trvalé vzdělávací základny MZe.
  
Akční plán MZe k problematice enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
na roky 2007 – 2009
  
Přiložený dokument informuje o rozpracování Akčního plánu Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2007 až 2009 do Akčního plánu MZe.
  
Zdroj: MZe ČR

 

Zařazeno v Ostatní