KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Česko-německý den

10/09/09

Mezinárodní konference o česko-německé spolupráci se koná 15. 10. 2009 v Brně.

Z obsahu konference:

• Charakter a dopady probíhajících reforem v obou zemích a potřeba udržet sociální kohezi.
• Srovnání zkušeností Německa a ČR, včetně politických konsekvencí („velká koalice" v SRN, menšinové vládnutí v ČR, role důležitých zájmových skupin – odbory, zaměstnavatelské svazy, finanční instituce, ekologická lobby).
• Parlamentní volby v Německu a jejich vliv na další osud reformního procesu v Německu.
• Reformy z širšího regionálního a celoevropského hlediska.
Další informace zde
Zdroj: Euroskop.cz

Zařazeno v Akce v regionu