KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Podpory PGRLF

12/09/09

"Podpora krátkodobého financování" a "Podpora pojištění".

Podpory PGRLF

Dne 3. srpna 2009 byl zahájen příjem žádostí o poskytnutí podpory PGRLF, a.s. v rámci programu „Podpora krátkodobého financování“

Ve výběrovém řízení byla na přechodné období vybrána společnost UNIBON – spořitelní a úvěrní družstvo jako subjekt, který bude poskytovat úvěry zajištěné pohledávkami ve smyslu programu „Podpora krátkodobého financování.“

Žádosti o poskytnutí podpory PGRLF, a.s. se podávají přímo prostřednictvím výše uvedené společnosti poskytující úvěry zajištěné pohledávkami.

PGRLF, a.s. bude poskytovat podporu ve formě subvence části úroků z úvěru poskytnutého společností UNIBON – spořitelní a úvěrní družstvo a / nebo podporu ve formě zajištění úvěru dle pravidel stanovených v Zásadách poskytování podpory PGRLF, a.s. v rámci programu „Podpora krátkodobého financování“

Kontakt na společnosti UNIBON – spořitelní a úvěrní družstvo: www.unibonsud.cz

Podpora pojištění příjem žádostí od 1.9.2009

Podprogram: Podpora pěstiteli na úhradu nákladů spojených s pojištěním plodin

Komu je podprogram určen: podpora bude poskytnuta pěstiteli, který splňuje všechny podmínky pro poskytnutí finanční podpory pojištění uvedené v části A těchto Zásad, a který na své jméno sjednal smluvní pojištění plodin. Za plodiny se nepovažují lesní porosty a lesní školky. Uvedeným pojištěním se rozumí pojištění plodin pro případ:

 • krupobití,
 • požáru,
 • vichřice,
 • povodně nebo záplavy,
 • sesuvu půdy,
 • vyzimování,
 • vymrznutí,
 • jarního mrazu nebo mrazu.

Výše podpory:
až do 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění speciálních plodin pro Příslušný rok
až do 35 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění ostatních plodin pro Příslušný rok

Pro účely poskytování finanční podpory se speciálními plodinami, jakožto předměty pojištění, rozumí:

 • trvalé kultury vč. školek, tj.
  • réva vinná,
  • chmel,
 • ovoce (meruňky, jablka, hrušky, třešně, višně, broskve, rybíz, angrešt, ořechy, mandloně, kdoule, švestky, slívy, ryngle, maliny, ostružiny),
 • jahody,
 • konzumní zelenina (celer, mrkev, petržel, pastiňák, křen, ředkvička, ředkev, kedlubny, kapusta, květák, zelí, cibule, česnek, pažitka, pór, cukety, okurky, paprika, rajčata, salát, špenát, kopr, brokolice),
 • okrasné rostliny vč. školek,
 • přadné rostliny (len a konopí).  

Podprogram: Podpora chovateli na úhradu nákladů spojených s pojištěním hospodářských zvířat

Komu je podprogram určen: podpora bude poskytnuta chovateli hospodářských zvířat, který splňuje všechny podmínky pro poskytnutí finanční podpory pojištění uvedené v části A těchto Zásad, a který na své jméno sjednal smluvní pojištění hospodářských zvířat pro případ nákaz a dalších hromadných onemocnění. Uvedeným pojištěním se rozumí pojištění hospodářských zvířat zejména pro případ:

 • živelních škod,
 • nebezpečných nákaz nebo jiných hromadných onemocnění infekčního nebo parazitárního původu,

Výše podpory: až do 20 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění hospodářských zvířat pro případ nákazy a dalších hromadných onemocnění pro Příslušný rok.

 

Zařazeno v Přímé platby