KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Pozvánka na víkend do Sloupu v Moravském krasu

07/09/09

Termín akce je 18.–20. září 2009.

Sloup je – jako jedno z nejvýznamnějších poutních míst Moravy – svědkem pravidelných poutí, z nichž největší jsou na tzv. Květný pátek týden před Velikonocemi a třetí zářijovou neděli na svátek Panny Marie Bolestné. Zveme Vás na návštěvu Sloupu ve dnech 18.–20. září 2009. Pátek bude patřit přednáškovému dni v základní škole, sobota medovému jarmarku a v neděli ukončí víkened Pouť k Panně Marii Bolestné. Akce bude dále spojená se zahájením výstavy k 250. výročí úmrtí hraběnky Karolíny z Rogendorfu.
Pozvánka zde

Zařazeno v Akce v regionu