KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Pravidla pro 8. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

07/09/09

Ministerstvo zveřejnilo zpřesnění pravidel.

Ministr zemědělství Jakub Šebesta včera schválil zpřesnění Pravidel pro opatření I.1.2 Investice do lesů, III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic, III.2.1.2 Občanské vybavení a služby, III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, III.3.1 Vzdělávání a informace, IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie a  IV.2.1 Realizace projektů spolupráce pro 8. kolo příjmu žádostí. Podpora žadatelům v rámci 8. kola představuje cca 1,6 mld. Kč. 
Příjem žádostí pro uvedená opatření bude dle zveřejněného harmonogramu probíhat v termínu od 6. 10. 2009 do 26. 10. 2009 do 13 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.
Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007–2013, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika Podpora z EU a národní dotace, podrubrika Program rozvoje venkova, podrubrika Opatření Programu rozvoje venkova/ osa I, resp. osa III, resp. osa IV) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.
Zdroj: Portál MZe ČR 

Zařazeno v Ekonomika a politika