KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Rizika eroze půdy

01/09/09

Z polí odtékají miliardy.

Pokud se nemá zvyšovat riziko vodní eroze a následných povodní, měli by zemědělci bez jakýchkoli omezení hospodařit intenzivně jen zhruba na čtvrtině obhospodařované půdy. Vyplývá to z nejnovějších údajů, které zpracoval Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy.
Rizika eroze jsou podle dat Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) daleko větší, než se doposud myslelo. Větší jsou i ztráty na majetku vlastníků zemědělských pozemků. Ústav má k dispozici velmi detailní rozbor nejen svažitosti pozemků, ale také délku souvislých zemědělských ploch a především vlivu takzvaného ochranného faktoru vegetace. Pokud se přitom nebudou na rizikových pozemcích dodržovat zásady správné zemědělské a environmentální praxe (GAEC), může z jednoho hektaru zmizet ročně až 10 tun zeminy. Za celou Českou republiku přitom mohou dosáhnout roční ztráty až 21,526 milionu tun zeminy v účetní hodnotě 4,3 miliardy korun.
Ve skutečnosti by byl ale úbytek půdy ještě větší. „Uvedené množství jsou možné ztráty nad rámec maximálně přípustných ztrát,“ konstatuje vedoucí oddělení půdní služby VÚMOP Ivan Novotný.
Celý článek zde
Zdroj: Asociace soukromého zemědělství ČR
 

Zařazeno v Zemědělství