KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Závěrečná informace o sklizni obilovin a řepky – 2009

14/09/09

Závěrečná informace o sklizni obilovin a řepky č. 9  K 7.9. bylo sklizeno 99 % ploch obilovin i řepky. Sklizeň obilovin dosáhla 7201 tis.t. Při dopočtu úrody z chybějících 9178 ha by definitivní sklizeň měla činit 7248 tis.t. To je o čtvrt miliónu tun méně než v loňském roce. Nižší sklizeň je způsobena nižším hektarovým […]

Závěrečná informace o sklizni obilovin a řepky č. 9

 
K 7.9. bylo sklizeno 99 % ploch obilovin i řepky.

Sklizeň obilovin dosáhla 7201 tis.t. Při dopočtu úrody z chybějících 9178 ha by definitivní sklizeň měla činit 7248 tis.t. To je o čtvrt miliónu tun méně než v loňském roce. Nižší sklizeň je způsobena nižším hektarovým výnosem i nižší sklizňovou plochou.

Sklizeň  nejrozšířenější obiloviny, pšenice ozimé se sklizňovou plochou 793 tis.ha byla prakticky dokončena a činí 4359 tis.t. Loňská definitivní sklizeň byla 4,4 mil.t. Loňského objemu sklizně nebylo dosaženo ani přes vyšší sklizňovou plochu o 29 tis.ha, to je téměř o 4 %. Nižší sklizeň je způsobena nižším hektarovým výnosem o 0,36 t/ha. V pěti krajích byl vyšší propad než 0,5 tuny, největší v Libereckém 1,04 t.

Byla dokončena sklizeň druhé nejrozšířenější obiloviny, jarního ječmene s plochou 320 tis.ha. Ve srovnání s loňskou definitivní sklizní téměř 1,6 mil.t, bylo letos sklizeno 1445 tis.t. Na nižší sklizni se podílí nižší plochy i nižší hektarový výnos. Nižší hektarový výnos o více jak 0,5 t měli 3.kraje Karlovarský, Liberecký a Moravskoslezský.

Sklizeň ozimého ječmene z celé plochy téměř 135 tis.ha dosáhla loňské úrovně 659 tis.t.

Sklizeň žita z téměř 38 tis.ha, to je 98 % sklizňové plochy činí 177 tis.t, to je výrazně méně než loňských 210 tis.t. Nižší sklizeň je způsobena jak nižší sklizňovou plochou, tak i nižším hektarovým výnosem.

 Sklizeň jarní pšenice z téměř 37 tis.ha, to je 97 % sklizňové plochy činí 147 tis.t. Loňská definitivní sklizeň byla 162 tis.t. Celková sklizeň je ovlivněna nižší sklizňovou plochou než v loňském roce.

 Sklizeň ovsa z téměř 48 tis.ha, to je 96 % sklizňové plochy činí 175 tis.t, tedy více než byla loňská úroda 156 tis.t. Vyšší sklizeň je způsobena vyšší osevní plochou, ale především vyšším hektarovým výnosem o téměř 0,5 t/ha.

 Sklizeň triticale a ostatních obilovin dosáhla 98 % sklizňových ploch a 239 tis.t. Loni byla definitivní sklizeň téměř 256 tis.t. Úroda je ovlivněna výrazným snížením sklizňové plochy.

 Sklizeň řepky z téměř 355 tis.ha je ukončena a činí 1144 tis.t. Loňská definitivní sklizeň byla 1049 tis.t. Všechny kraje dosáhly vyšší hektarový výnos než 3 t/ha. Dva kraje Královehradecký a Zlínský dosáhly shodně výnosů 3,41 t/ha a Olomoucký kraj 3,67 t/ha.

 
Postup sklizně obilovin a řepky za ČR celkem

 

 

 

Dne 8.9. byl zveřejněn odhad sklizně ČSÚ. Při srovnání s přehledem AK ČR je rozdíl ve sklizni obilovin 207 tis.t. Odhad ČSÚ byl proveden k 15.8.., kdy zbývalo sklidit ještě téměř čtvrtinu obilovin. Z tohoto pohledu se s třítýdenním odstupem jeví odhad jako relevantní. U řepky, kde se sklizeň již chýlila k závěru je rozdíl zanedbatelný.

 

Situace v krajích

Obiloviny celkem

 

 

 

Pšenice ozimá

 

 

Pšenice jarní

 

 

Ječmen ozimý

 

 

 

Ječmen jarní

 

 

 

Žito

 

 

Oves

 

 

 

Triticale a ostatní obiloviny

 

 

 

Řepka

 

 

 

Možný cenotvorný faktor

 

Na Vídeňské burze byla minulý týden poprvé zaznamenána cena kvalitní potravinářské pšenice 149 EUR/t. To je při kurzu ze 7.9. – 25,570 Kč/EUR – téměř 3810 Kč/t.

 

 


 

 

S ohledem na končící sklizeň další hlášení o postupu sklizně zastavujeme.

 

 

V Praze 8. září 2009     

Zpracovali: Ing. Jan Záhorka

tel: 606 755 026

Valerie Ivašková

sekretariat@akcr.cz

 

Zdroj: AK ČR

Zařazeno v Žně 2009