KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Jak na podnikání v zemědělství

30/11/09

Krajský živnostenský úřad Jihomoravského kraje na www stránkách krajského úřadu vydal souhrn informací jak pro začínající tak i pro stávající zemědělské podnikatele.

Krajský živnostenský úřad Jihomoravského kraje na www stránkách krajského úřadu (www.kr-jihomoravsky.cz) 

vydal souhrn informací jak pro začínající tak i pro stávající zemědělské podnikatele.

V informačním souhrnu jsou odkazy na články, formuláře, úplné znění zákonač. 252/1997 Sb.,informace o dotacích

a odkazy na portály AK ČR a MZe ČR.

Odkaz na úplné znění uveřejněné na portále Jihomoravského kraje:

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=2960&TypeID=2