KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Metodika účtování od 1. ledna 2010

15/12/09

Metodický pokyn – nejucelenější materiál k novele účetnictví.

Pro usnadnění orientace v novém systému účetnictví zpracoval ekonomický odbor Krajského úřadu Jihočeského kraje metodický pokyn, který se následně stal ministerstvu financí podkladem pro zpracování účetních standardů. Se svolením autorů Svaz měst a obcí ČR nyní tento pokyn nabízí k využití všem obcím.
Metodický pokyn slouží jako podklad ke školením, které Jihočeský kraj zajišťuje pro obce na svém území. Materiál shrnuje základní legislativní rámec, hlavní změny a uvádí převodový můstek. Hlavní část tvoří příklady účtování, které pokrývají všechny operace, se kterými se obce mohou v průběhu účetního období setkat. Každý účetní případ je doplněn analytickými účty a také položkami rozpočtové skladby.
Ačkoliv se jedná pouze o doporučenou metodiku, na její konečné verzi se podílelo rovněž ministerstvo financí, dále významný poskytovatel účetního softwaru pro obce a také zástupce Svazu měst a obcí ČR. Oficiální české účetní standardy, které by měly být ve Finančním zpravodaji zveřejněny do konce roku, by podle příslibu pracovníků ministerstva financí neměly být v rozporu s postupy uvedenými v metodice.
Doporučujeme všem obcím se s metodickým pokynem Jihočeského kraje seznámit, neboť v současné době jde o nejucelenější publikaci k novele účetnictví.
Metodický pokyn je dostupný zde.
Zdroj: SMOCR ČR

Zařazeno v Příspěvky