KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Mimořádná výzva pro projekty na úsporu energie

30/12/09

Žádosti budou přijímány od 1. února 2010.

Miliardy z fondů EU do zateplení veřejných budov – ministr Jan Dusík vyhlásil další, mimořádnou, výzvu pro projekty na úsporu energie.
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašují již XVI. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP). Tato výzva je určena pro projekty na zateplování veřejných budov a v rámci prioritní osy 3 se jedná už o pátou výzvu.
Ministr životního prostředí Jan Dusík k vyhlášení výzvy řekl: „Tato výzva je mimořádná, nebyla zařazena ani v původním, již koncentrovaném, harmonogramu výzev. Vycházíme jí vstříc žadatelům, kteří o dotace na úpory energie projevují výjimečný zájem. Významně tím také pomáháme stavebnímu sektoru, jde o důležité protikrizové opatření."
Žádosti budou přijímány od 1. února 2010. Alokace pro tuto výzvu je 3 miliardy korun a příjem žádostí o podporu bude ukončen, pokud objem požadované dotace z prostředků EU dosáhne u písemně došlých žádostí jeden a půl násobek uvedené alokace, tzn. 4,4 miliardy korun.
„Tento postup byl již několikrát aplikován a přispívá k menšímu počtu odmítnutých žádostí z důvodu vyčerpání alokace a tak k větší jistotě žadatelů," vysvětluje opatření Petr Štěpánek, ředitel SFŽP ČR, „finanční prostředky na schválené projekty se také rychleji dostanou k žadatelům."
V OPŽP bylo v od jeho spuštění rozděleno skoro 50 mld Kč určených pro více než tři tisíce projektů, 6,6 mld Kč je již na účtech žadatelů. Všechny závazné dokumenty i podrobné statistiky jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP www.opzp.cz.
Lenka Brandtová, tisková mluvčí SFŽP, tel.: 00420 606 709 954, email: lenka.brandtova@sfzp.cz

Zdroj: MŽP

Zařazeno v Ekonomika a politika