KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Bioenergetika – nová šance pro zemědělství

25/01/10

Informovat o nových možnostech podnikání v oblasti bioenergetiky a upozornit na nové možnosti zhodnocení zemědělských komodit  si vzali za cíl organizátoři semináře nazvaného „Bioenergetika – nová šance pro zemědělství“.

Zemědělci by se měli věnovat energetice

Vzdělávací akce, která se konala 21. ledna 2010 v prostorách přednáškového sálu Ústavu zemědělské ekonomiky  a
 informací (ÚZEI) v Praze,   byla  finančně podpořena Programem rozvoje venkova v rámci opatření 1.3.1. Další odborné
 vzdělávání a informační činnost.

Elektřina z bioplynu a ze slunce
 „Kravské lejno má dnes vyšší hodnotu než mléko“, mírně šokoval účastníky semináře Doc.Ing. Luboš Babička,CSc.
 z pražské České zemědělské univerzity. Toto tvrzení samozřejmě platí v souvislosti s výrobou bioplynu, který lze
spalováním přeměnit na teplo a ještě lépe – na elektrickou energii. Zemědělské podniky ze Středočeského kraje, které
bioplynovou stanici vystavěli a uvedli do provozu, podle Doc. Babičky, i v období „mléčné krize“  zvyšují stavy skotu.
Finálním produktem jejich snažení však není tradiční zemědělská komodita mléko ale elektřina, kterou dodávají do
 rozvodné soustavy.

Nejlepší podnikatelský záměr z oblasti získávání energie z obnovitelných zdrojů spatřuje Ing. Jiří Holas,CSc. z pořádající
firmy ARC,s.r.o. ve využití slunečního svitu. Česká republika podle něho poskytuje pro výstavbu slunečních elektráren
ve Střední Evropě ty nejlepší podmínky  a zároveň garantuje její odbyt i zajímavé ceny. „Nejedná se ani zdaleka o tak
složitý výrobní proces, jako je třeba výroba etanolu nebo řepkového metylesteru, a přitom jediné zařízení pro udržení
solárních panelů v chodu, které obsluha potřebuje, je koště na ometání sněhu v zimních měsících,“ uvedl Holas.

Celý článek o semináři

Zařazeno v Příspěvky