KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Jak zpracovat biologicky rozložitelné odpady?Jak podpořit obchod s kompostem?

11/01/10

 Středa 13.ledna 2010, Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně   Pozvánka na rozšířené zasedání sekce kompostování CZ BIOM ve spolupráci s MZLU Brno   Seminář a odborná diskuse na téma:   Jak zpracovávat biologicky rozložitelné odpady? Jak podpořit obchod s kompostem? CO S VÝSLEDNÝM PRODUKTEM?POUŽÍT HO JAKO HNOJIVO, PALIVO nebo snad JINAK? Uložení na skládky není […]

 Středa 13.ledna 2010, Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně
 
Pozvánka na rozšířené zasedání sekce kompostování CZ BIOM ve spolupráci s MZLU Brno
 
Seminář a odborná diskuse na téma:
 
Jak zpracovávat biologicky rozložitelné odpady? Jak podpořit obchod s kompostem?
CO S VÝSLEDNÝM PRODUKTEM?POUŽÍT HO JAKO HNOJIVO, PALIVO nebo snad JINAK?
Uložení na skládky není nejlepší způsob nejen z toho důvodu, že legislativa EU nás postupně nutí skládkování biologicky rozložitelných odpadů omezit, ale hlavně proto, že znehodnocujeme biologicky cennou surovinu, kterou potřebujeme využívat vhodnějšími způsoby.
 
  • naše společnost tento proces vnímá zejména v negativních souvislostech (zpracování nepříjemných odpadů, zápach, nepořádek, nezájem o využití výsledného produktu – kompostu)
  • nedoceňuje hodnotu vstupní suroviny, kterou je možné „recyklovat“ v kvalitní produkt – kompost, velká část této suroviny končí nevyužita, často se škodlivými dopady
  • zcela podceňován je trvale se zhoršující stav půdy, která je neustále znehodnocována snižujícím se obsahem organické složky – humusu
  • řada provozovatelů kompostáren podceňuje technologický proces, takže výsledkem je produkt nízké kvality, o který je na trhu malý zájem
  • trh s kompostem je u nás zcela nesystémový, takže v podstatě neexistuje
 
Kompostárenská sekce při CZ BIOM se těmito problémy vážně zajímá a vyvíjí celou řadu aktivit, které mají za cíl nepříznivou situaci v kompostování u nás zlepšit a pomoci tomuto oboru vytvořit příznivé podnikatelské prostředí, tak jak je ve vyspělých zemích běžné.
 
Dovolujeme si Vás proto pozvat na pracovní seminář, kde Vás v první části seznámíme s hlavními aktivitami, novinkami v legislativě i technologiích.
V druhé části pak chceme otevřít odbornou diskusi, ve které spolu s Vámi pojmenujeme hlavní problémy, tak jak je vnímáte Vy, abychom podle toho mohli směrovat další aktivity.
 
Prosíme Vás proto, abyste návratkou potvrdili Váš zájem o účast. Na Vámi uvedenou adresu obdržíte upřesněnou pozvánku.
 
Těšíme se na setkání.
 
Ing. Josef Šrefl, CSc.
vedoucí sekce kompostování CZ BIOM
 

Zařazeno v Akce v regionu