KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Rok 2010 – Mezinárodní rok biodiverzity

25/01/10

Akce má za cíl na příčiny vymírání rostlin a živočichů upozornit a zároveň se je pokusit zastavit, popř. alespoň zpomalit.

Ubývání biodiverzity, tedy rozmanitosti živých organismů, je jedním z nejvážnějších globálních problémů současnosti. Příčinou je zejména narušování a destrukce přirozeného prostředí, klimatická změna a také šíření invazních druhů. Mezinárodní rok biodiverzity, vyhlášený pro letošní rok Organizací spojených národů, má na příčiny vymírání rostlin a živočichů upozornit a zároveň se je pokusit zastavit či alespoň zpomalit.
Celý článek zde
Zdroj: MŽP
 

Zařazeno v Příspěvky