KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Ministr zemědělství schválil zásady pro národní dotace ve výši 1,1 miliardy korun

22/02/10

Zdroj: MZe ČR

Tisková zpráva MZe ČR – 18.2.2010

Ministr zemědělství Jakub Šebesta schválil zásady, které umožní, aby se k zemědělcům dostalo 1 100 milionů korun v rámci dotačních programů zemědělství na rok 2010. Tyto zásady se používají při administraci dotačních programů a jejich schválení završuje celý legislativní proces tak zvaných národních dotací.

Návrh finančních prostředků určených na dotační programy pro rok 2010 vychází z celkového finančního limitu ve výši 1 100 mil. Kč, respektive 850 mil. Kč dotací na neinvestiční dotace a 250 mil. Kč dotací na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (kapitálové výdaje). „Spektrum dotačních programů udržuje kontinuitu s programy realizovanými v předešlých letech,“ uvedl ministr zemědělství Jakub Šebesta.

Dotační programy zemědělství pro rok 2010 podle jeho slov obsahují programy, u nichž je kladen důraz na prvky agroenvironmentálního charakteru (např. biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin, podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách, podpora restrukturalizace ovocných sadů); dále programy na podporu ozdravování polních a speciálních plodin (např. podpora prostorových a technických izolátů množitelského materiálu); programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat (např. nákazový fond) a programy, jejichž přínos nelze přímo kvantifikovat a přesto jejich existence je pro jednotlivé komodity nezbytná (např. podpora včelařství, udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat).

Škála dotačních programů pro rok 2010 udržuje kontinuitu s programy realizovanými v předešlých letech a byla nově rozšířena o program 8.F. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic, kde je účelem podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů spojených s prováděním opatření zaměřených proti rozšiřování vyjmenovaných chorob prasat. Rozšířen byl také program 13. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu.

Dotační programy jsou účelové programy sloužící k  podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. U každého programu je uveden účel a navrhovaný finanční limit. Dotační programy i jejich účel včetně rozsahu finančních prostředků schvaluje pro každý rok Poslanecká sněmovna současně se státním rozpočtem.

Rozpočet dotačních programů pro rok 2010
Kód Dotační program Finanční limit v tis. Kč
1.D. Podpora včelařství 70 000
1. I. Podpora vybudování kapkové závlahy 20 000
1.R. Podpora restrukturalizace ovocných  sadů 50 000
2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat 210 000
3. Podpora ozdravování polních  a speciál. plodin 150 000
5. Podpora NH Kladruby, ZH Písek a Tlumačov 65 000
6. Genetické zdroje 63 000
8. Nákazový fond 155 000
9. Poradenství a vzdělávání 70 000
z toho:
9.A. – 39 500
9.E.  – 14 750
9.F.  – 14 750
9.H. –   1 000 
10.D. Podpora evropské integrace nevládních organizací 15 000
10.E. Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe 12 000
z toho:
10.E.a. – 10 000
10.E.b. –   1 000
10.E.c. –   1 000
13. Podpora zpracování zemědělských produktů 180 000
15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků 40 000
  C e l k e m 1 100 000

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Operační programy