KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Pro regiony výrazně zasažené krizí

26/02/10

Seznam regionů se soustředěnou podporou státu se rozšířil o 11 nových území.

Vláda ČR schválila Návrh aktualizace vymezení regionů se soustředěnou podporou státu na roky 2010–2013. Aktualizovaný seznam regionů připravilo MMR ČR z důvodů výrazného zhoršení hospodářské situace a prudkého nárůstu nezaměstnanosti v některých regionech. Předchozí seznam byl sestaven v roce 2006. Na zařazené okresy a obvody obcí s rozšířenou působností budou více soustředěny pobídky operačních a resortních dotačních programů.
Celý článek zde
Zdroj: MMR ČR

Zařazeno v Rozvoj venkova