KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj podpoří včelaře částkou 1,5 milionu korun

08/03/10

Rada Jihomoravského kraje dne 18. února 2010 schválila dotační program Jihomoravského kraje  "Podpora včelařství" pro rok 2010.

Dotační program "Podpora včelařství"

Rada Jihomoravského kraje dne 18. února 2010 schválila dotační program Jihomoravského kraje "Podpora včelařství" pro rok 2010.

V rámci dotačního programu jsou vyhlášeny dva dotační tituly:

Dotační titul 1
je určen pro fyzické osoby – zájmové a začínající včelaře. Na tento dotační titul je určena částka 1 150 000 Kč.

Dotační titul 2
je určen pro právnické osoby, které provozují nebo nejpozději v den podání žádosti zahájí provozování včelařského kroužku mládeže.
Na tento dotační titul je určena částka 350 000 Kč.

Úplná znění:

Oznámení o vyhlášení dotačního programu  

Úplné znění dotačního programu  

Upozornění: Formulář pro podávání žádostí bude k dispozici od 15.3.2010.

Zdroj: portál Jihomoravského kraje – www.kr-jihomoravskz.cz